Indicatiestellingen Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz)

In het leven kunnen omstandigheden ontstaan waarin u of uw dierbare niet langer volledig en zelfstandig kan zorgen, mogelijk als gevolg van ouderdom, ziekte, een ongeval of een chronische aandoening.

Indien u nog steeds in staat bent om (wellicht met hulp en ondersteuning) thuis te blijven wonen en dit uw wens is, komt u mogelijk in aanmerking voor een Zvw-pgb (Persoonsgebonden Budget in het kader van de Zorgverzekeringswet).

Mocht u 24 uur zorg en toezicht nodig hebben, maar toch graag thuis willen blijven, kan een Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg) een optie zijn.

Onze diensten

U kunt bij ons terecht voor het aanvragen van een Zvw-pgb of een Wlz (pgb) indicatie. Maar dat is niet alles wat wij bieden:

 • Advies over zorg: Wij voorzien u van deskundig advies over uw zorgbehoeften.
 • Hulp en bemiddeling binnen het sociale domein: Wij ondersteunen u bij het vinden van de juiste hulp en het navigeren binnen het sociale stelsel.
 • Assistentie bij WMO en Wlz aanvragen: Wij staan u bij in het proces van het aanvragen van WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) en Wlz-indicaties.
 • Ondersteuning van organisaties bij Zvw-pgb indicaties: Voor organisaties bieden wij ondersteuning bij het vaststellen van Zvw-pgb indicaties.
 • Indicatiestelling voor professionele zorgverlening: Indien u de zorg wilt laten verlenen door een zelfstandige zorgverlener naar keuze, hebt u een indicatie nodig. Deze wordt gesteld door een indicerend wijkverpleegkundige, los van uw gekozen zorgverlener.
 • Indicatiestelling voor niet-formele zorgverlening: Als u kiest voor zorg door bijvoorbeeld een mantelzorger, familielid of naaste, kunt u ook bij ons terecht voor de nodige indicatie.

(Her)indicatie en Duur van Indicaties

Het is belangrijk te weten dat zorgverzekeraars geen Zvw-indicaties meer afgeven voor periodes langer dan twee jaar. Dit betekent dat u minimaal eens per twee jaar een herindicatie dient aan te vragen om uw zorg en budget te behouden. Deze herindicatie is gebaseerd op een evaluatie van de gestelde doelen in uw lopende zorgplan.

Voor meer informatie, advies of om uw situatie te bespreken, staan wij graag voor u klaar.

Tarieven

Wij hanteren voor de indicatiestellingen en adviezen aan particulieren een tarief van 90 euro per uur inclusief reistijd (maximaal 30 minuten) en onkostenvergoeding, waarbij de volgende normering is opgebouwd:

 • Het huisbezoek Zvw-pgb duurt gemiddeld 1.5 uur. Bij een machtiging is dit ongeveer 1 uur.
 • Het opstellen van een anamnese (uw situatieschets) en indicatie (zorgplan) duurt gemiddeld tussen de 2 en 5 uur.  Dit is mede afhankelijk van de aangeleverde documentatie/onderbouwing en de complexiteit van de zorgvraag.
 • Meerwerk onder andere als:
  • Verslaglegging niet aanwezig is.
  • Verslaglegging opgevraagd moet worden door de indicatiesteller.
  • Verslaglegging later wordt aangeleverd en verwerkt in de indicatietelling.
  • Er een onafhankelijke tolk moet worden ingezet en de afspraak daarom komt te vervallen of moet worden verplaatst.


Tijdens de telefonische intake zal de medewerker u mededelen of u van bovenstaande pakketten gebruik kunt maken. Indien dit niet mogelijk is of er veel meerwerk is, zal het bovengenoemde uurtarief gelden. 

Indien de aanvraag een Wlz aanvraag betreft zal het uurtarief van 90 euro per daadwerkelijk gewerkt uur gelden. Het is mogelijk dit op aanvraag te offreren.