Over ons

Over mij

Fijn dat u onze website bezoekt! Mijn naam is Ingrid Drost, Onafhankelijk extern vertrouwenspersoon en indicerend wijkverpleegkundige  

Mijn Achtergrond
Mijn professionele reis heeft me door diverse gebieden geleid, van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) tot de wijkverpleging. Met trots kan ik zeggen dat ik mijn ervaring heb opgedaan in het begeleiden van mensen in uiteenlopende situaties. Mijn werk in de GGZ heeft me diepgaand inzicht gegeven in menselijk gedrag en de complexiteit van emoties. Daarnaast ben ik wijkverpleegkundige, waarbij ik mijn vaardigheden inzet om mensen te ondersteunen bij het behouden van hun gezondheid en zelfstandigheid en  vooral de eigen regie, het zelf beslissen over wat wel en wat niet in het leven.

Verbinding met de Medemens
Mijn interesse in de medemens komt voort uit mijn eigen levenservaringen. Zelf heb ik in het verleden te maken gehad met conflicten en uitdagingen, ook op de werkvloer. Op die momenten heb ik de waarde van een vertrouwenspersoon aan den lijve ondervonden. De mogelijkheid om een onbevooroordeeld gesprek te hebben, zonder oordeel of druk om iets te doen, heb ik als enorm bevrijdend ervaren. Het contact met een vertrouwenspersoon heeft me geholpen om helderheid te krijgen en nieuwe perspectieven te ontdekken. Terug te komen op eerdere gedachten of besluiten en samen met haar een reis te maken waarin ik mijzelf centraal mocht stellen. Dit gun ik ieder mens en zeker iedere werknemer en elke organisatie.

Onze Aanpak
Als mens, en daarom ook als vertrouwenspersoon ben ik empathisch en heb ik goede luistervaardigheden. Ik begrijp dat iedereen zijn eigen unieke verhaal heeft en wij zijn er voor u om te luisteren zonder oordeel. Dit geeft medewerkers en organisaties de ruimte en het vertrouwen om samen te werken aan het verkennen van oplossingen en het vinden van manieren om meer ruimte te creëren voor een gezonde en veilige werkomgeving, voor zowel de werknemer als de organisatie.

Mens Centraal
Als vertrouwenspersoon ben ik me ervan bewust hoe kwetsbaar en spannend het is het gesprek met mij aan te gaan. Hier is moed voor nodig! In de gesprekken staat de medewerker centraal en mogen wij naast je komen staan. Wij hebben geen oordeel en geen mening, wij doen niet aan waarheidsvinding en nog belangrijker, alle gesprekken die wij voeren zijn in vertrouwen. Dit tenzij er sprake is van ernstige strafbare feiten of als de vertrouwenspersoon in gewetensnood komt. Ook dan geldt voor dat de vertrouwelijkheid wordt doorbroken worden de mogelijkheden waaronder bijvoorbeeld anoniem melden met de melder besproken.