Ieder mens in de organisatie heeft recht op een veilige werkplek.

Het belang van een veilige werkplek.

Zowel de huidige als de aankomende wetgeving benadrukken het belang van het aanpakken van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en het bieden van ondersteuning aan werknemers. Als externe vertrouwenspersoon, staan wij, Drost, klaar om uw organisatie te helpen voldoen aan deze vereisten en een positieve verandering teweeg te brengen.

De bestaande wetgeving legt de verantwoordelijkheid bij werkgevers om een gezonde werkomgeving te waarborgen. Dit omvat het aanpakken van ongewenste omgangsvormen en het bieden van ondersteuning aan werknemers die hiermee te maken hebben. Werknemers hebben het recht om in een omgeving te werken waar respect en welzijn voorop staan.
Met de naderende invoering van nieuwe wetgeving komt het belang van het aanpakken van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en het waarborgen van een gezonde werkomgeving sterker naar voren. Dit wetsvoorstel, dat in mei 2023 door de Tweede Kamer is ingediend, vertegenwoordigt een belangrijke stap in de richting van het proactief voorkomen van psychosociale risico’s op de werkvloer. 

Wat betekent dit voor kleinere bedrijven?
De veranderingen die deze wetgeving met zich meebrengt, hebben ook betrekking op kleinere bedrijven. Dit benadrukt het belang van het implementeren van PSA-beleid in organisaties van elke omvang. Werkgevers worden gestimuleerd om de nodige middelen en ondersteuning te bieden aan hun medewerkers, ongeacht de grootte van het bedrijf.

De Rol van Externe Vertrouwenspersoon
Als externe vertrouwenspersoon zijn wij uw partner in het bevorderen van een gezonde werkcultuur. Onze onafhankelijke positie garandeert vertrouwelijkheid en neutraliteit, waardoor werknemers vrijuit kunnen spreken over zorgen en uitdagingen. Onze focus ligt op luisteren, begeleiden en helpen bij het vinden van oplossingen. 

Een goed PSA beleid gaat verder dan het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Het creëert een cultuur van respect, welzijn en openheid binnen uw organisatie. Door bewustzijn te vergroten, risico’s te identificeren en passende maatregelen te nemen, bouwt u aan een positieve werkomgeving waarin uw medewerkers gedijen en groeien

Samen Werken aan Welzijn
Met onze expertise en ervaring als externe vertrouwenspersoon, staan wij klaar om uw organisatie te ondersteunen bij het implementeren van effectief PSA beleid. Laten we samen werken aan een positieve verandering, waar respect en welzijn centraal staan.
Heeft u vragen over onze rol, PSA beleid of hoe wij uw organisatie kunnen helpen? Neem contact met ons op en laten we samen een stap in de richting van een gezondere werkomgeving zetten.

Vertrouwenspersoon abonnement

Met ons basisabonnement van €475 per jaar exclusief btw, bieden wij uw organisatie de beschikbaarheid van een vertrouwenspersoon voor uw medewerkers. Deze vertrouwenspersoon staat klaar om te helpen bij situaties van ongewenst gedrag, agressie, pesten, of andere incidenten waar uw medewerkers mee te maken kunnen krijgen. Ons basisabonnement omvat de volgende diensten:

✓ Informatiesessie voor de directie Wij verzorgen een sessie waarin we de laatste regelgeving met betrekking tot psychosociale arbeidsbelasting (PSA) bespreken en uitleg geven over de rol van onze vertrouwenspersoon.

✓ Jaarlijkse geanonimiseerde rapportage U ontvangt een overzicht van het aantal gesprekken en adviezen dat heeft plaatsgevonden. Deze rapportage is volledig geanonimiseerd.

✓ Voorlichtingsmateriaal voor het personeel Wij voorzien u van folders en materialen om aan uw medewerkers kenbaar te maken wie de vertrouwenspersoon is.

✓ Indien u dit wenst schrijft de vertrouwenspersoon een digitaal artikel dat u kunt plaatsen op uw intranet

✓ Altijd beschikbaarheid Onze vertrouwenspersoon staat altijd klaar om bereikbaar te zijn voor uw medewerkers. Geen melding betekent geen kosten. Daarnaast bieden we 2 keer per jaar een presentatie aan een team naar keuze binnen uw organisatie, eventueel samen met de leidinggevende.

Extra werkzaamheden die buiten het basisabonnement vallen, zoals aanvullende voorlichting, presentaties en meldgesprekken met medewerkers, worden gefactureerd tegen een uurtarief van €95 per uur exclusief btw.

Eventuele facaliteiten zoals het extern huren van een gespreksruimte of voorzieningen vallen onder additionele kosten en zullen doorberekend/gefactureerd worden.